Logo en naam Huisartsenpraktijk Twee Hoog kleur

Q-screen

Onze praktijk doet mee aan de Q-screen. Zo helpen we met het opsporen van chronische Q-koorts. Mensen met een hartklep- of vaataandoening of een verzwakte afweer ontvangen van ons een uitnodiging voor een gratis bloedonderzoek bij ons in de praktijk op donderdag 16 mei, 24 mei en 4 juni. Voor meer informatie, zie www.q-support.nu/q-screen.