Logo en naam Huisartsenpraktijk Twee Hoog kleur

Privacyverklaring

Zodra u via onze website www.praktijktweehoog.nl contact met ons opneemt door een formulier in te vullen, ontvangen we informatie over u. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met die informatie doen. We gaan altijd zorgvuldig met je informatie om en slaan die veilig op. Heeft u vragen of wilt u weten welke informatie we van u hebben, neem dan contact op met ons. We kunnen deze privacyverklaring aanpassen als we dat nodig vinden. We raden u daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 13 juli 2023.

Inhoudsopgave

 1. Wanneer past u deze privacyverklaring toe?
 2. Wie gebruikt uw gegevens?
 3. Van wie gebruiken we gegevens?
 4. Hoe komen we aan uw gegevens?
 5. Welke gegevens van u gebruiken we?
 6. Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
 7. Hoelang bewaren we uw gegevens?
 8. Met wie delen we uw gegevens?
 9. Waar slaan we uw gegevens op?
 10. Hoe veilig zijn uw gegevens bij ons?
 11. Wat mag u van ons vragen?
 12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?
 13. Welke cookies gebruiken we?
 14. Wat doen we met gegevens van minderjarigen?
 15. Heeft u een vraag over deze privacyverklaring?

1. Wanneer past u deze privacyverklaring toe?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die weleens contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, patiënten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, zoals uw naam, telefoonnummer, IP-adres of surfgedrag. Wilt u meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Wie gebruikt mijn gegevens?

Huisartsenpraktijk Twee Hoog is verantwoordelijk voor de website www.praktijktweehoog.nl en daarmee de verantwoordelijke organisatie voor het gebruik van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De volledige gegevens zijn:

Huisartsenpraktijk Twee Hoog

Doctor Ariënslaan 90c

4761 EP Zevenbergen

KVK 20161901

3. Van wie gebruiken we gegevens?

We verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad. Dit zijn patiënten die zich willen inschrijven in onze praktijk, of reeds ingeschreven patiënten die iets willen wijzigen of doorgeven.

4. Hoe komen we aan uw gegevens?

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou zodra u:

gegevens invult op onze website

5. Welke gegevens gebruiken we van u?

We maken gebruik van de volgende gegevens:

 • naam
 • geslacht
 • woonadres of vestigingsadres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • BSN
 • geboortedatum
 • leeftijd
 • naam en polisnummer zorgverzekeraar

6. Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waar we die voor mogen gebruiken:

We gebruiken uw gegevens omdat we u als patiënt de beste service willen geven en we dat zonder die informatie niet kunnen doen.

7. Hoelang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als we dat volgens de wet moeten doen en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. Zolang u bijvoorbeeld patiënt bij ons bent, bewaren we uw gegevens volgens de wettelijke ‘algemene bewaartermijn medisch dossier’ van twintig jaar. Daarna bewaren we uw gegevens alleen voor statistische doeleinden en om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. Wilt u meer weten over hoelang we specifieke gegevens van u bewaren, neem dan contact met ons op.

8. Met wie delen we uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden alleen door ons gebruikt. We zullen uw persoonsgegevens zonder toestemming nooit met anderen delen.

9. Waar slaan we uw gegevens op?

We verwerken uw gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit houdt in dat we ook uw gegevens binnen de EER opslaan. Heeft u hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op.

10. Hoe veilig zijn uw gegevens bij ons?

We hebben er veel aan gedaan om uw gegevens zowel organisatorisch als technisch zo goed mogelijk te beveiligen. We hebben onze systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet in de handen van anderen terechtkomen. Uw gegevens zijn dus veilig bij ons. Ook zorgen we ervoor dat uw gegevens alleen worden gebruikt door mensen die daar van ons toestemming voor hebben gekregen. Heeft u vragen over de specifieke manier van beveiligen, neem dan contact met ons op.

11. Wat mag u van ons vragen?

Omdat we persoonsgegevens van u gebruiken, heeft u verschillende rechten. Deze rechten zetten we hieronder voor u op een rijtje.

Recht op informatie

We moeten u op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat we met uw gegevens doen en welke controle u daarover

hebt. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke gegevens we van u verzamelen en hoe we met uw gegevens omgaan.

Recht op inzage

U mag ons altijd vragen om uw gegevens die we van u hebben in te zien.

Recht op correctie

U mag ons vragen om uw gegevens te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken

U mag bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan. Dit recht geldt voor de gegevens die we gebruiken voor direct marketing. Zo kunt u bij ons aangeven dat u niet langer mail van ons wilt ontvangen. Dat geldt ook voor gepersonaliseerde aanbevelingen op onze website.

Recht op dataportabiliteit

Bent u patiënt bij ons of heeft u toestemming gegeven voor het gebruik van uw gegevens, dan mag u ons vragen om uw de digitale gegevens te sturen die we van u hebben. Zo kunt u die gegevens overdragen aan een andere organisatie als u dat wenst.

Recht op beperking

U mag ons vragen om het gebruik van uw gegevens te beperken. Dit betekent dat we in bepaalde gevallen uw gegevens alleen mogen bewaren maar niet gebruiken.

Recht om een klacht in te dienen

U mag een klacht indienen over de wijze waarop we met uw gegevens omgaan. Heeft u een klacht dan lossen we die graag voor u op. Neem daarvoor contact op met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming. Ook mag u uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen. Uiteraard hopen we dat het niet zover komt, maar in het uiterste geval mag u ook naar de rechter stappen. In dat geval is het de rechtbank in de vestigingsplaats van Huisartsenpraktijk Twee Hoog die uw klacht gaat behandelen.

Hoe dien ik een aanvraag of klacht in?

Stuur uw aanvraag of klacht naar onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via info@privacyzorg.nl. We verwerken uw aanvraag of klacht binnen 30 dagen. Gaat het om meerdere aanvragen of klachten of is uw aanvraag of klacht complex, dan kan dit meer tijd met zich meebrengen. In dat geval nemen we uiterlijk binnen 60 dagen contact met u op. We kunnen u vragen om u te identificeren. In dat geval vragen we bij u gegevens op, om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn.

12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?

Onze privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vindt u met name terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast de algemene regels die volgens de Nederlandse wet gelden van toepassing op onze privacyverklaring.

13. Welke cookies gebruiken we?

We gebruiken geen cookies op onze website.

14. Wat doen we met gegevens van minderjarigen?

We richten ons met onze website of als organisatie niet specifiek op minderjarigen. Dit houdt in dat als u jonger bent dan 18 jaar, u toestemming nodig hebt van een ouder of voogd om gebruik te maken van onze website. Bent u bij uw bezoek aan onze website of webshop minderjarig, dan gaan we ervan uit dat u voor uw bezoek deze toestemming hebt gekregen.

15. Heeft u een vraag over deze privacyverklaring?

Heeft u een vraag over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op met ons door een mail te sturen naar info@privacyzorg.nl. We helpen u graag.